Goflex / Vakwijs-opleidingen

PC & Plaats: 1043AP Amsterdam
Adres:
Basisweg 50a (route)
Telefoon: (0)6 86835331

Website:
www.goflex.nl/
Contactpersoon MGE:
Ronald Butter
E-mail: rbutter@goflex.nl

“Goflex is een opleidingsbedrijf in de techniek. In samenwerking met het ROC en hun opdrachtgevers leiden ze jongeren op voor een toekomstige carrière in een technische richting. Opleiden doen ze op MBO/MBO+ niveau volgens de beroeps begeleidende leerweg. (BBL). Leren en werken tegelijk dus. Goflex heeft mbo leerwerktrajecten in de vakgebieden elektrotechniek, installatietechniek, procestechniek en metaaltechniek.

BELONING

Bij een BBL opleiding krijg je een leerarbeidsovereenkomst. Hier hoort een vast salaris bij. Dit gaat jaarlijks omhoog, omdat je kennis en ervaring toeneemt. Bovendien kun je als Goflexer daar bovenop tot 12% prestatiebeloning verdienen. Hoe beter je presteert, hoe hoger deze beloning is.

BAANGARANTIE

Op de leerwerkplek doe je al veel praktijkervaring op. Na een succesvol opleidingstraject ga je in dienst bij het bedrijf waar je tot dan toe de praktijkervaring hebt opgedaan.”

Elektrotechniek

Installatietechniek

Koudetechniek

Mechatronica

Procestechniek / maintenance

Metaal / werktuigbouw