ClickBond

PC & Plaats:  1161 AK Zwanenburg
Adres:  Venenweg 21
Telefoon: 020 497 7025  
Website:  https://click-bond.com
Contactpersoon MGE:  Tim van Iersel
E-mail: tim@fotolight.nl

Beroepen

Over ClickBond

ClickBond is een bedrijf dat zich bezig houdt geprefabriceerde bouwmaterialen. Zij willen de moderne bouwsector vereenvoudigen door middel van nieuwe en innovatieve prefab oplossingen. 

Bij ClickBond wordt bouwen gemakkelijk gemaakt. De producten zijn ontworpen om de problemen van vandaag en morgen van de bouwsector op te lossen, zoals het verkorten van de arbeidstijd op de bouwplaats en het verminderen van de complexiteit van gebouwen. Zij produceren prefab producten van kunststof, hout, metaal en composieten voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.