Ons tweede thuis

PC & Plaats:  Hoofddorp
Adres:
Telefoon: 642052906
Website:  https://www.onstweedethuis.nl
Contactpersoon MGE:  Mirriam Delmee
E-mail: m.delmee@onstweedethuis.nlstagesstages@hartekampgroep.nl@hartekampgroep.nl 

Beroepen

Over Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun verwanten. Voor wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. JIJ&IK is de slogan van Ons Tweede Thuis. Samen wordt er gewerkt aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Dit doen de medewerkers van Ons Tweede Thuis dicht bij mensen die de zorg nodig hebben en dicht bij de mensen om hen heen. Ons Tweede Thuis is een deel van de samenleving en draagt hier op verschillende manieren aan bij.

Als ADL-medewerker bestaan je werkzaamheden uit  verzorgende en begeleidende werkzaamheden voor alle cliënten en het bieden van op maat gemaakte activiteiten, zowel groeps als individueel gericht. Hierbij bied je een huiselijke sfeer door warmte, duidelijkheid en vertrouwen te geven. Je werkt altijd samen met een collega op de groep. 

Als (assistent) begeleider ondersteun en begeleid je cliënten op een persoonsgerichte, warme wijze. Je biedt activiteiten aan die passend zijn voor de cliënten waar je mee werkt. Denk aan muziek maken, knutselen, zwemmen, snoezelen, wandelen, tafelactiviteiten, koken, sport en spel maar ook leren en in stand houden van vaardigheden. Onze cliënten zijn nagenoeg volledig afhankelijk van de omgeving en alle dagelijkse handelingen. Dit vraagt een groot inlevingsvermogen van de begeleiders en een intensieve samenwerking met betrokkenen.