HOZO woonzorgcentra

ouderenzorgorganisatie

PC & Plaats: 2182 LA Hillegom
Adres:  Garbialaan 3 (route)

Telefoon:  686836484

Website: https://hozo.nl
Contactpersoon MGE:  Nienke Heck
E-mail: hr@hozo.nl 

Beroepen

Over HOZO

HOZO is een kleine, maar uiterst actieve organisatie in de ouderenzorg. Het doel is ertoe bijdragen dat iedereen in Hillegom op een zelfredzame en zo aangenaam mogelijke manier invulling kan geven aan zijn of haar leven. Binnen HOZO wordt er veel gedaan aan opleiden. Zo zijn er twee leerafdelingen met BBL-leerlingen en leercoaches. Op locatie Parkwijk en op locatie Bloemswaard zijn deze twee grote leerafdelingen. Als BBL- leerling ben je in dienst van HOZO. Zo ga je één dag in de week naar school in Leiden (ROC Mondriaan). Daarnaast werk je een aantal dagen per week bij ons op de werkvloer. 

Binnen één van de drie verpleeghuizen of bij de thuiszorg in de wijk sta je dagelijks klaar voor de zorg en welzijn van de bewoners en cliënten. 


Bij HOZO vervullen verschillende functies een belangrijke rol om de beste zorg en ondersteuning te bieden aan onze bewoners en cliënten. 

Hozo biedt de volgende zorgfuncties:

- Assistent zorg en welzijn: Je ondersteunt bij dagelijkse zorgtaken en activiteiten voor bewoners en cliënten

- Helpende: Je draagt zorg voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals wassen en aankleden.

- Helpende plus: Je draagt dezelfde zorg als een helpende, maar doet ook extra taken, zoals medicijnenverstrekking- en toediening

- Basisverzorgende: Je verleent vooral basiszorg, maar je mag ook enkele verpleegkundige handelingen uitvoeren

- Verzorgende IG: Je verleent persoonlijke zorg en ondersteuning, maar hebt meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- Verpleegkundige: Je biedt medische zorg, voert verpleegtechnische handelingen uit en coördineert de zorg