De Wilde infra- & cultuurtechniek

PC & Plaats: 2141 BR Vijfhuizen
Adres:
Kromme Spieringweg 244 (route)
Telefoon:
023-5581194
Website:
dwgroep.nl/
Contactpersoon MGE: Esther Bezemer

E-mail: info@ljdewilde.nl

Beroepen

  • Grondwerker

  • Machinist

  • Calculator

  • Uitvoerder

  • Cultuurtechnisch medewerker & monteur


Over De Wilde infra- & cultuurtechniek

De Wilde Infra- & Cultuurtechniek is gespecialiseerd in Infratechniek, Cultuurtechniek, Bodemsanering en Sloopwerk.

Zij werken in een straal van ±70 km rondom de Haarlemmermeer: van Den Helder tot Den Haag en van de kust tot aan Utrecht.

Een machinist maakt de grond gebruiksklaar door het ontgraven en verzetten van grond, het bedienen van grondverzetmachines. Een calculator is iemand die zich bezig houdt met het maken van berekeningen. Hierbij gaat het om berekeningen op het gebied van het aantal benodigde materialen, aantal uren dat nodig is voor een project en het uitrekenen van de kostprijs. De uitvoerder regelt de tijdige inzet van mensen, materialen en materieel met behulp van informatie uit het bestek en planning. Als medewerker groen en cultuurtechniek houd je je bezig met het groen in de openbare ruimte. Parken, bermen, plantsoenen en sportvelden. Reparatie en onderhoud van machines.